| Hàng xuất khẩu |  | Hàng nhập khẩu |

 Những sản phẩm thủy hải sản chính:

1. Các loại cá, mực và tôm sơ chế đông lạnh phục vụ xuất ăn công nghiệp.

2. Xuất nhập khẩu các loại cá, mục và tôm đông lạnh.

3. Xuất khẩu các loại cá chế biến khô.

4. Các mặt hàng dùng cho lẩu.

 


   

 Khu sơ chế
   Khu chế biến
 
 

Copyright by THAI BINH DUONG. All rights reserved.