| Giớii thiêu hải sản |  |  Xuất khẩu |  | Nhập khẩu |

Hàng xuất khẩu
Hình Ảnh Sản phẩm Mô tả Đóng gói
Cá ngừ
roundfrozen
Trọng lượng thay đổi

Cá thu

  roundfrozen Trọng lượng thay đổi
Cá Thu lạng roundfrozen
1-2 kg
2-3 kg
3-4 kg
10 kg cartons20 kg cartons
四破魚BLUE MACKERELDecapterus maruadsi 60-100g/ pcs variable weight
白帶魚
10-40cm50-300g/ pcs
5 kg cartons10 kg cartons
透抽NERITIC SQUIDLoligo edulis 60-100g/ pcs     
魷魚NERITIC SQUIDSepioteuthis lessoniana     
花枝      
狗母魚干
Dried Lizard Fish
whole round 20kg / bag
蝦皮
Dried Shirmp Skin
Made in VIETNAM 20kg / bag
金線魚 roundfrozen & fillets  
剝皮魚干
Dried Honey Comb
梅魚干
Dried Himego Subashi
龍舌魚干
Dried Tongue Sole
Made in VIETNAM Free Weight / bag
草蝦
Head On Shrimp
25.30
35.40
45.50
55(lb/pc)
1kgs x 6pcs/CTN
草蝦仁
Shrimp Peeled, Frozen
26/30.31/40
41/50.51/60
61/70.71/90
91/120.120/200
200/300.300/500
(lb/pc)
1.5kgs x 10pcs/CTN
沙腸魚
Kissu Fish
u/5pcs/kg
6/10pcs/kg
10/15pcs/kg
16/20pcs/kg
20kgs/CTN
   
 
 

Copyright by THAI BINH DUONG. All rights reserved.